Villkor & Avtal

Gällande köp och leverans

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument/kund gör en beställning via www.barnportalen.com och därtill hörande sidor. Avtal ingås mellan dig och Funny Family Sweden med organisationsnummer 830308-2732 (Barnportalen). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om www.barnportalen.com framgår på webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för kund som är konsument och som gör beställningar via webbplatsen som är https://www.barnportalen.com.
För att kunna beställa på www.barnportalen.com måste konsumenten ha fyllt 18 år. Barnportalen accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Barnportalen förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).
Barnportalen reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och skrivfel på webbplatsen. Barnportalen har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende funktioner eller ursprung. Barnportalen ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från en tredje part.
Webbplatsen samt allt innehåll på denna ägs av Barnportalen eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Inget innehåll på denna webbplats får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Barnportalen.

2. Avtal och Beställning
För att kunna göra ett köp via www.barnportalen.com måste konsumenten/kunden acceptera dessa villkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Barnportalens regler och villkor.
Ett avtal om köp ingås först när Barnportalen när kunden mottagit en orderbekräftelse från Barnportalen per e-post som bevisar en bekräftelse på att köpet är genomfört. Som kund är det bra att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Barnportalens kundtjänst.

3. Priser avgifter och betalning
Vid beställning via www.barnportalen.com gäller de priser som anges på webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalningsavgifter eller fraktavgifter som anges separat.
Barnportalen har rätt att ta betalt av kunden redan i samband med beställningen om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Barnportalen. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Barnportalen eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta.

4. Leverans och transport
Varor som finns i lager levereras normalt inom 1-3 arbetsdagar. Barnportalens varor levereras via Postnord eller DHL. Avisering sker via SMS om kunden har meddelat sitt mobilnummer annars sker aviseringen via brev.

5. Ångerrätt
Vid köp av varor på www.barnportalen.com gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Barnportalen detta inom 14 dagar från det att kunden eller kundens ombud tagit emot den beställda varan. Ångerrätten gäller endast om varan skickas tillbaka i originalförpackningen som är i säljande skick. Vid nyttjande av ångerrätt är det kunden som står för returfrakten tillbaka till Barnportalens lager. Varan ska skickas i retur senast 14 dagar efter kunden meddelat Barnportalen via mail. När Kunden ångrar sitt köp betalar Barnportalen tillbaka det belopp som kunden betalat för varan inklusive leveranskostnader. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. Barnportalen betalar snarast tillbaka beloppet dock senast inom 14 dagar från och med det datum Barnportalen tagit emot varan/returen.

Om Kunden vill ångra köpet ska kunden innan ångerrätten löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande till Barnportalen via mail. I mailet ska kunden ange sitt namn sin adress och annan relevant information t.ex. ordernummer fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av kunden kan kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (www.konsumentverket.se).

6. Garanti och reklamation
Vissa av Barnportalens varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel. Kunden bör spara sin orderbekräftelse som gäller som garantibevis.
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamation av en vara kontakta Barnportalen omgående. I första hand försöker Barnportalen ersätta varan med en liknande, skulle detta inta vara möjligt kan Barnportalen i vissa fall återbetala kunden för varan. I vissa fall kan även Barnportalen kräva in varan eller dokumentation som bekräftar på att varan går under en reklamation. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Barnportalen.
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Barnportalen att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Barnportalen strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Barnportalen mottagit reklamationen. Barnportalen förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Barnportalen riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

7. Länkar
Barnportalen kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Barnportalens kontroll och webbplatser utanför Barnportalens kontroll kan länka till webbplatsen www.barnportalen.com. Även om Barnportalen försöker säkerställa att Barnportalen enbart länkar till webbplatser som delar Barnportalens personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Barnportalen inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen som kunden befinner sig på.

8. Force Majeure
Barnportalen ansvarar inte för några oförutsägbara händelser som förseningar, arbetskonflikt, naturkatasrofer etc. Om någon sådan situation skulle uppstå och som påverkar kundens leverans eller köp kommer Barnportalen informera kunden om detta. Både kunden och Barnportalen rätt att häva köpet med omedelbar verkan om inte båda skulle komma överens om en lösning.

9. Personuppgifter
Barnportalen värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Barnportalen försöker alltid att följa alla lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Barnportalen samlar in och hur denna används. Genom att godkänna dessa villkor på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Funny Family Sweden 830308-2732 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen www.barnportalen.com genom cookies. De personuppgifter som Barnportalen behandlar är ditt personnummer, namn, kön, mail, köp- betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.
Barnportalen använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling delning och användning av data här.
Uppgifterna kan användas för identifikation direktmarknadsföring kundundersökningar nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post sms och mail samt för marknadsföring och information via telefon om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.
Barnportalen har vidtagit flera åtgärder för att hantera dina uppgifter på bästa och säkrast sätt. Barnportalen använder sig bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet. Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.
Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Barnportalen sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Barnportalens åtaganden gentemot dig t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.
Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplatsen www.barnportalen.com. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa villkor gäller enbart för webbplatsen www.barnportalen.com. När du länkas till annan webbplats bör du läsa deras villkor och personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Barnportalen inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

10. Cookies
På Barnportalens webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Barnportalen använder förstapartscookies och tredjepartscookies, för att säkerställa fullgod funktion på webbplatsen. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig varje gång du tar emot en cookie, vilket ger dig möjlighet att välja om du vill acceptera dem eller inte.
Barnportalen använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål val och intressen kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg kunna hantera ditt köp säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp. Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Barnportalen så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av webbplatsen.
Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Webbplatsen. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

11. Ändringar av Villkoren
Barnportalen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Barnportalen kommer att informera befintliga och nya kunder vid på webbplatsen. Kunden accepterar de nya villkoren genom sitt nästa köp. Barnportalen rekommenderar dock att kunden håller sig uppdaterad på webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

12. Tillämplig lag och tvist
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Barnportalens kundtjänst.
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Barnportalens kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Vid eventuell tvist följer Barnportalens beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Leksaker | Pyssel | Pussel | Spel

Hos oss finner du Leksaker, Pyssel, Pussel, Spel, Hygien, och andra saker för ditt barn och barnets barnrum.